#EMI – Eye movement integration

EMI je neuroterapie pohybem očí. Je to způsob sebe-léčby nevědomých nervových sítí. Při zpracovávání traumatu se aktivují veškeré senzorické modality, všechny smysly. Trauma se postupně „ředí“ a snižuje se emoční náboj, rozhýbává ustrnutí. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že po jednom sezení lze vypozorovat 48% změn v symptomech a po dvou sezeních až 78%.

Využití metody

Metoda EMI otevírá přístup k různým vnitřním zdrojům a podporuje proces sebe-léčby. Nedodává však žádné nové schopnosti jako jsou třeba komunikační schopnosti nebo schopnost milovat. Metodu EMI lze využít jako terapautický nástroj k pomoci v případech nadměrného smutku, úzkosti, energetických bloků, fóbií a traumat z autonehod, sexuálního zneužívání či jiných reálných životních událostí. Zvláště efektivní je metoda EMI pro staré vzpomínky, kterou mohly být traumatické či jinak zatěžující.

Jak působí trauma

Trauma vyvolává toxický stav těla i mysli, který se projevuje jako směs úzkosti, bezmoci a ztráty kontroly. Traumatická událost byla traumatická, jestliže ji poškozená osoba jako traumatickou vnímá. Trauma není událost sama, ale všechno to, co událost v osobě vyvolala a stále to působí, i když událost už pominula. Trauma vede k disociaci – rozštěpení osobnosti a to vlivem vylučovaných endorfinů, aby organismus stres či ohrožení přežil. Rozštěpení působí jako obranný mechanismus. Je to adaptační odpověď organismu na daný stres. Rozštěpení znamená ztrátu vědomí, ztrátu sebe sama, světa, reality a dokonce i vlastního těla. Trauma je uchováváno v limbickém systému, v amygdale a člověk nad tím nemá kontrolu, často pouze rozpoznává nepřiměřenost svých hyper reakcí.

Traumatizující informace nutně způsobují změny mozku a těla. Můžou se projevit jako špatná koncentrace, nespavost, časté buzení se během nočního spánku. Častými projevy člověka trpícího traumaty není vztek či hyperaktivita, ale spíše absence pocitů, což okolí mylně interpretuje jako lhostejnost či nedostatek empatie. Traumatizovaní jedinci mají sklon k sebe-izolaci.

Původ metody: Connirae Andreas, Ph.D. a Steve Andreas M.A. vyvinuli EMI v roce 1989 jako poslední v řadě novátorských terapeutických metod, které vypracovali.

Kořeny metody: Neurolingvistické programování NLP = EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE. Pohyby očí v rámci práce s mozkem a synapsemi.

Metodu EMI používám při jakékoliv individuální terapii.