Terapie

Metoda VOICE DIALOG, se kterou pracuji, je založena na skutečnosti, že v naší psychice spolu žije několik vnitřních osob (vnitřní hlasy), které vedou, námi velmi dobře vnímaný, vnitřní hovor v hlavě. Tyto vnitřní hlasy mají často velmi protichůdné postoje, názory a energii.

Některé jsou velmi silné a hlasité a ty většinou známe důvěrněji (tlačí nás) a jiné jsou nenápadně schované a jen v určitých životních situacích se ozvou a dají o své existenci vědět.

Vnitřní osoby mohou být biologického původu (malé dítě v nás), některé jsou otiskem rodinného systému (rodiče, předci…), některé mohou mít přímé napojení na energetické pole archetypů. Lze pozorovat, že v každém člověku je obsaženo pět kontinentů psychiky se svou vnitřní osobou – hlasem: Žena, Muž, Dítě, Zvíře a Bůh. Každá postava hraje svou roli od dětství a většinou stále stejně, nevnímaje reálný věk člověka. Čím více je její chování nevědomé, tím výrazněji určuje naše životní scénáře, které mají tendenci se stále opakovat. Čím silněji jsme ztotožněni s určitým hlasem, tím více nahlížíme na svět jeho očima a nejsme schopni udělat změnu, protože si to většinou vůbec neuvědomujeme.

Tato metoda umožňuje proniknout do hlubších vrstev lidské psychiky a objevit skrytý potenciál, který tu je nachystán, díky vědomému postoji vnitřní osoby a uvolnění její energie v rámci celého vnitřního systému. Vnitřní osoba často zapomene, jaká byla ve své původní energii, protože díky nejrůznějším životním zkušenostem si vybuduje obrannou věž a střílny a může být stále ve válce s okolním světem. Tímto postojem bere ostatním vnitřním osobám mnoho energie a prostoru a člověk může být ve své všednodenní realitě stále ve střehu, útočný vůči čemukoliv novému, vystresovaný z neustálého pocitu útlaku a v konečném důsledku zcela vyčerpaný a bez energie.

Individuální prací dostane vnitřní osoba impulz ke změně, který je ochotna akceptovat, protože pocítí velký návrat energie, vnitřního klidu nebo radosti a lásky. V člověku se více a více prohlubuje trvalý pocit stability, přirozené dynamiky a volného proudění energie mezi všemi vnitřními hlasy, které spolu kooperují a vzájemně se neutlačují. Změny postojů vnitřních osob odstartují proces nového pohybu a nového prostoru v nás.

Zakladatelem metody Voice Dialogue je jungiánský psychoanalytik Hal Stone (USA).