Rodinné a systemické konstelace, individuální konstelace

„Bez ohledu na to kdo jsme, co děláme a kde žijeme, všichni máme něco společného – narodili jsme se do rodiny. Vědět, že nás ovlivňují osudy několika generací v našem rodinném systému, může být zrovna tak radostně osvobozující jako i šokující.

Šokující zde je to, že následujeme nebo se identifikujeme se svými předky, jež zemřeli, byli vyloučeni, nebo se na ně zapomnělo v rodinném systému. Často si u toho neuvědomujeme, jaké to pro nás má důsledky v našich životech a jaký to má dopad na našem vlastním osudu. K tomuto jednání nás vede hluboká věrnost a nevědomá touha obnovit rovnováhu.
Osvobozující je to v tom smyslu, že jsme schopni konečně přiznat a dokončit, co jsme nedokončili a přijmout do svého srdce všechny členy rodiny a umožnit každému, aby žil plným životem.“

                                                                     Bhagat J.Zeilhofer , rodinný terapeutRodinné a systemické konstelace jsou psychoterapeutickou a sebepoznávací metodou, která pomáhá k dosažení větší životní harmonie a osobní celistvosti.

Základem je práce s rodinným systémem, která vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který zjistil, že nesnadné životní osudy jeho klientů často souvisí s jejich rodinnou historií.  S rodem, do kterého patříme, jsme spojeni skrze celé generace a to velmi ovlivňuje naše vnímání světa, cítění, postoje k sobě samému i k druhým.

Rodina je základním systémem který určuje naše hodnoty a vzorce chování. K pochopení toho, co se s námi momentálně děje, je nutný širší pohled na celek, se kterým jsme spojeni mnoha vazbami. Jsme vícegenerační bytosti, které v sobě nesou všechna vítězství i prohry svých předků a podle toho reagují ve svém současném životě a utváří si vnitřní obrazy reality. Věda v současnosti prokázala, že genetická paměť obsahuje informace o našich předcích a jejich zkušenostech až sedm generací zpět.

Pomocí konstelační práce můžeme v sobě změnit své vnitřní postoje a hodnocení tím, že objevíme pravdu, která je často skryta – tabu rodu, vyjasníme vztahy jednotlivých členů rodiny mezi sebou, či se setkáme se svými negativními pocity a strachy doslova tváří v tvář a integrujeme je.

Konstelace pracují s pomocí tzv. zástupců, kteří vnímají stav člena rodu a podávají o něm informace. Aniž ho znají, prociťují povahu, energii a kvalitu našeho strachu, či jiného osobního postoje, nebo tělesného symptomu. Pro mnoho těchto projevů je logické vědecké vysvětlení: teorie morfické rezonance a morfických polí Ruperta Sheldraka, teorie zrcadlových neuronů (Joachim Bauer), teorie fraktálů (Bendit Mandelbrot) nebo model hologramu kvantové fyziky. V konstelacích však zažíváme také jevy, které se vymykají rozumovému chápání a my se musíme spoléhat na vlastní hluboké vnímání obrazů, symbolů a jevů transpersonální kvality.

Při individuální konstelaci jednotlivé zástupce nahrazuje terapeut. Individuální konstelace také zajišťují větší zachování soukromí klienta.

Dalším systémem, ve kterém se běžně pohybujeme, je například naše práce. Vztahy a vazby jsou dány společným cílem organizace nebo podnikání. Systém vzniká všude tam, kde vzniká nějaký vztah (já a rodina, já a šéf, já a peníze, já a strach …. )

Postavení konstelace na určitý vztah nebo vztahy, situaci či problém ukazuje vzájemné působení a ovlivňování jednotlivých částí. Takto lze situaci vidět v nadhledu, což nám může pomoci tyto situace nejen pochopit, ale například nalézt nový způsob jejich řešení, či je harmonizovat.  Často pomáhá právě to, že uvidíme celou situaci přehledně – z odstupu.

V konstelaci se nesoustředíme na nedostatky a chyby, ale na existující a zatím nevyužité a „neviděné“ kompetence a potenciál pro rozvoj.

Je velmi důležité vědět, pokud se pro tento druh práce rozhodujete, že se v těchto příbězích mohou odehrávat i velmi silné emoce. Důvěra v celý proces, a jeho vedení je základem této práce. Bez ní není možné vstoupit do potřebné hloubky.


Tato prožitková metoda je ověřována praxí a osobními zkušenostmi klientů, kterým pomáhá pochopit širší souvislosti svého života, vědomě přijmout nové nečekané dimenze bytí a objevit skrytý potenciál a jedinečnost sebe sama.