#Konstelace traumatu

Psychické trauma je velmi zatěžující zkušenost, kterou člověk nemohl přirozeně integrovat do svého duševního života, což vede k dezintegraci, rozštěpení psychických procesů, k dlouhodobým vývojovým duševním poruchám či přímo k fyzickým nemocem.

Trauma se může týkat těla, psychiky – emocí, duše, ducha – vědomí a z toho plynoucích narušených sociálních vazeb.

V konstelacích pracuji s částmi lidské psyché, které se odštěpily traumatem, emočně zamrzly, zatuhly a mají vymazané vědomí sebe sama a s částí přežití, což je racionální úroveň, která zajišťuje kontrolu, únik, vyhýbání se a hlavně kompenzaci daného traumatu, které je uložené v nevědomí a zároveň v těle.

Typy traumat

Existenční trauma – těžká nehoda, pokus o vraždu, přepadení, setkání s násilím, válečné ohrožení
Možné projevy: např. smrtelný strach a panika, zaplavení tělesnou bolestí, pocit bezmoci, tělesné strnutí, úzkost

Trauma ze ztráty – rozvod, smrt milovaného člověka
Možné projevy: např. strach z opuštění, deprese, hluboká zaraženost a neschopnost se hnout, emoční otupění, nechuť žít

Trauma z narušených vazeb – hádky rodičů, nenávist, manipulace, sexuální zneužívání
Možné projevy: pocit strachu a vzteku, beznaděje a zoufalství, strach z opuštění, nedůvěra, závislosti, až po poruchy osobnosti vážného charakteru

Trauma z narušeného systému rodinných vazeb – vražda, manipulace, smrt, incest, válka, zabrání majetku, uvěznění (systém rodiny není zdrojem síly a opory, ale traumat, která se stále opakují a stávají se vícegeneračními)

Možné projevy: strach ze sociálního vyčlenění a izolace, osamělost, pocit viny a studu, zmatení veškerých pocitů (láska, strach, vztek – vše je smíchané dohromady), popírání pravdy, může vést až k nejrůznějším psychózám

Tím, že objevíme, zviditelníme a přijmeme naše odštěpené části, tím se hluboce integrujeme a uzdravujeme. Energie opět může proudit celou naší bytostí a naše zdravá část je motivována k hledání nových zdrojů a nového obrazu sebe sama.  Už se nejedná o kompenzaci a zástupnou činnost k přežívání, ale o přímý tok energie života, radosti a lásky.

Při konstelacích traumatu je nutné pracovat s tělem, kde je vždy trauma uloženo.